Öğr. Gör. Dr. Altınbek COLDOŞOV,

27 Mart 1977 yılında Kırgızistan’ın Oş İline bağlı Alay İlçesinin Korul Köyünde doğmuştur. Orta öğretimini 1984-1994 yılları arasında Korul köyündeki Toguz-Bulak Orta Öğretim Okulunda okumuştur. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim alanında başlatılan “Büyük Öğrenci Projesi” çerçevesinde Türkiye’de burs kazanmış ve 1994-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Şişli Şubesinde eğitim almıştır. 1995-1999 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini sürdürmüştür. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalında başladığı yüksek lisansını Küreselleşme ve Demokrasi Krizi adlı tezi ile 2002 yılında, doktorasını da Kırgızistan’da Toplumsal Dönüşüm ve Demokrasi Sorunu adlı tezi ile 2009 yılında tamamlamıştır. 2009 yılından itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmaktadır. Kırgızistan’daki Demokrasi ve Kimlik üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.