Көрүү, угуу каражаттары аркылуу элге маалымат берген медиа, саясат жана дипломатиянын эң маанилүү куралдарынан болуп саналат. Өзгөчө, маалымат программалары массанын саясий аң сезимине таасир берүүдө өтө маанилүү орунду ээлейт. Ошондуктан ОАИБ (ORASAМ) Медиа жумушчу тобу Орто Азия өлкөлөрүндөгү учурдагы кырдаалдар жана өлкөлөрдүн бири-бирине болгон таасирлеринин демин кармаган иш алып барууда жана медиадагы кабарлардан кабардар болуп, аларды топтоодо.