СССР урагандан кийин Орто Азия республикалары коомдук өзгөрүүлөрдүн тез жараянына киришти. Экономикалык жана саясий өнүгүүлөргө катарлаш коом да өзгөрүүдө жана жаңы мамлекеттер глобалдык экономикага интеграция болгон сайын бул өзгөрүүлөр күч алууда. Бул өзгөрүүлөр өзү менен бир катар көйгөйлөрдү алып келүүдө. Социология боюнча жумушчу топ Орто Азия коомдорунда коомдук өзгөрүүлөргө байланышкан маселелер боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп, долбоорлорду ише ашыруу менен коомдорду түшүнүүгө салым кошууну көздөйт.