Билим берүү коомдордун өнүгүүсүндө жана алардын келечегинин коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү курал болуп саналат. Ошондуктан, балдар мектепке чейинки билимден жогорку билимге чейин окутуунун заманбап каражаттары менен усулдарын колдонуу аркылуу абдан жакшы билим алышы керек. Орто Азия өлкөлөрү эгемендик алгандан бери  билим берүүдө чоң кыйынчылыктарга туш келүүдө. Билим берүү боюнча жумушчу топтун максаты бул маселелерди аныктоо, аларды чечүүдө сунуштарды киргизүү болуп саналат.