Бул эмгекте карылык, картаюу жана социалдык картаюу өңдүү темалар менен бирге карылар тушуккан социалдык маселелер, карылык боюнча теориялар жана карыларга көрсөтүлгөн кызматтар карылык социологиясы өңүтүнөн каралды.

Ошондой эле китепте карылык, калктын картаюусу жана карылардын дискриминациясы темаларына токтолуу менен Кыргызстанда жашаган жаштардын карыларга болгон мамилелерин аныктоого багытталган, талаа изилдөөлөрүнөн алынган маалыматтарга жана жыйынтыктарга орун берилген.