Постсоветтик өлкөлөрдөгү чакан жана орто ишканалардын инновациялык активдүүлүгүнүн детерминанттары

Авторлор: Камалбек Карымшаков, Бурулча Сулайманова, Дастан Асеинов