Автор: Юнус Эмре Гүрбүз

Кыргызстан - Борбордук Азиянын ортосундагы бир арал

Автор: Юнус Эмре Гүрбүз

Туруктуулук издеген Кыргызстан

Автор: Юнус Эмре Гүрбүз

Кыргызстан: плюралисттик коомдо плюралисттик демократия эксперименти

Автор: Юнус Эмре Гүрбүз

Казакстанда эл-мамлекетин куруу

Автор: Юнус Эмре Гүрбүз

Казак жана Өзбек элинин тарыхы

Автор: Юнус Эмре Гүрбүз

Индияны Кыргызстан аркылуу Жаңы Жибек Жолуна туташтыруу