15 Январь

Доцент, м.а. Юнус Эмре Гүрбүс.

(Кыргыз-Түрк Манас университети, Борбордук Азияны  изилдөө  борборунун жетекчиси).  Доцент, м.а. Юнус Эмре Гүрбүс семинарь учурунда президент Ислам Каримовдун башкаруу доорунда  Өзбекстанда  идентүүлүктүн  кандай жол менен курулгандыгын түшүндүрүп өттү. Анын негизги өзөгү тарыхтан алынып жана ошондой эле кезиккен кыйынчылыктардын натыйжасында пайда болгон идентүүлүк, Өзбекстанда эске алуучу негизги жагдайлардын бири болуп саналат. Автор өзүнүн сөзүндө Ислам Каримов биринчиден өлкө ичинде эң керек болгон маанилүү нерсе деп эмнени көрдү. Мунун менен бирге аны реалдуу жашоодо ишке ашыргандыгын жана тарых барактарында кандайча жазылып кала тургандыгына токтолду. Ошондой эле автор Ислам Каримовдун калтырып кеткен мурасы жана Өзбекстанда бүгүнкү күндө пайда болгон идентүүлүктүн келип чыгышын түшүндүрүп келип, мындан кийин дагы бул тема терең изилдениши керектигин белгилеп өттү.