CA-NEWS-(KZ)
Kaзахстандын  өкмөттүк бюджети 101 млрд тенгеге  ашык аткаруу менен 1 квартал учун 1 трлн 786,1 млрд тенге  көлөмүндө салык түштү.

Бул жөнүндө Финансы Министрлигинин кирешелер комитетинин башчысы РК Мади Такиев 9 апрельде Астанадагы пресс-конференсияда маалымат берди.
Анын айтыны боюнча, салык контролунун эффективдүүлүгү 100% пайызгага өстү.
Жаңы салык кодекси чегинде пландалбаган салык текшерүүлөрдүн негиздери 32% пайыздан 12 же 62% пайызга  азайтылды. 2017-жылдын жыйынтыктары боюнча бюджеттен кайтарылган  кошумчаланган нарк салыгы (КНС) суммасы 612,1 млрдды түздү. Ошол эле учурда быйыл 3 ай ичинде бюджеттен 118 млрд тенге кайтарылган. КНС бюджеттен кайтарылган  жылдык суммасы соңку 3 жыл ичинде чоң өлчөмдөгү төлөмдөрдү эске албаганда 300-400 млрд тенгени түзөт.