05 Aralık 2017

Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz

(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Merkezinin (ORASAM)  Başkanı) Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz, verdiği seminerde Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Özbekistan’da nasıl bir kimlik inşasına yönelindiğinin anlattı.

Temelini tarihten alan ve karşılaşılan sorunların yarattığı ihtiyaçlar neticesinde geliştirilen bu kimlik,

Özbekistan’ın dikkate aldığı esaslar hakkında da fikir vermektedir. Yaptığı sunumda ülke içinden bir bakışla öncelikle Kerimov’un ihtiyaç olarak neleri gördüğü ve bunlara verdiği karşılıklar üstünde durarak; ardından bunların uygulamada, özellikle tarihyazımında nasıl tezahür ettiğine değinildi. Böylelikle Kerimov’un bıraktığı miras ve Özbekistan’ın bugün kimlik inşasında nerede olduğu ortaya konmaya çalışılarak, bundan sonra izlenebilecek yolun mihenk taşları tespit edilmeye çalışıldı.