15 Kasım 2018

Dr. Altınbek COLDOŞOV

15 Kasım 2018’de ORASAM bünyesinde gerçekleşen seminerde, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Dr. Altınbek Coldoşov, “Kırgızistan’da Medreselerin Gelişimi, Kurumsallaşması ve Rolü” adlı çalışmasının sunumunu yaptı.  Akabinde soru-cevap şeklinde devam eden seminerden önemli bilgiler elde edildi. Coldoşov ve ekibinin Bişkek/Çüy bölgesinde 15 medreseyi inceledikleri çalışmada, 31 medrese müdürü ve hoca ile mülakat; 352 öğrenci ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yarı yapılandırılmış anket yapıldığı belirtildi. 2000’li yıllardan itibaren Kırgızistan’da medrese sayılarında artışın gözlendiğini aktaran Coldoşov, anketler sonucunda daha çok sosyo-ekonomik durumu düşük ailelerin ve uzun süredir (10 yıldan fazladır) din ile ilgilenen ailelerin çocuklarının bu medreselerde eğitim aldığı bilgisini verdi.

2010’dan sonra medreseler arasında rekabetin arttığını belirten Coldoşov, medreselerin “gelenekselciler” ve “modernistler” olarak sınıflandırılabileceğini ve modernistlerin öğrenci sayısının daha çok olduğunu söyledi. Modern medreselerde bölgesel kontenjan sisteminin olduğunu; yani her bölgeden belli sayıda öğrenci alındığı aktarıldı. Medreseye başlayabilmek için 9.sınıfı bitirme koşulu olduğu ve bu medreselerin finansmanın yöneticilerinin değimiyle yerel bağışçılardan sağlandığı anlatıldı.