Bu kitapta yaşlılık, nüfusun yaşlanması ve yaşlı ayrımcılığı konuları ele alınarak; Kırgızistan'ın sosyo-demografik yapısına değinilmiş ve Kırgızistan'da yaşayan gençlerin yaşlılara yönelik algı ve tutumlarını tespit etmek için yapılan alan araştırmasından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Kitapta sonuç bölümü hem Türkçe hem Kırgızca olarak yazılmış; aynı zamanda Türkçe, Kırgızca, Rusça ve İngilizce özete de yer verilmiştir.