6 Mayıs 2019

Orta Asya Araştırma Merkezi’nin desteğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Modern Jeopolitik Koşullarda Kazakistan-İran İlişkileri: Yönler, Sınırlamalar ve Bakış Açıları konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Akmaral Tulyubayeva tarafından sunuldu. Seminere üniversitemizin öğretim elemanları ve akademisyenleri katıldı.

Doktora programı öğrencileri, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında imzalanan 7 Nisan 2017 tarihli mutabakat muhtırası temelinde üniversitelerin eğitim sürecinin bir parçası olarak, yabancı ülkede bilimsel staj yapmak üzere değişim programı aracılığıyla 25 Nisan 2019 tarihinde üniversitemize geldiler. Seminere katılanlar, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden gelen doktora öğrencilerinin staj amaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ayrıca seminerde, Tulyubayeva’nın doktora tezi çalışmasının ana hükümleri ve sorunları gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Akmaral Tulyubayeva, Kazakistan ile İran arasındaki etkileşimin analizinin objektif ön koşullarını ve teorik temellerini göstererek, bu ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için tarihî, coğrafî ve jeopolitik ön koşulları açıkladı. Güvenlik, ekonomi, ticaret, ulaşım, kültür vb. alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin yönünü belirleyen faktörler de kısaca gözden geçirildi.

Ayrıca, yakın gelecekte Kazakistan ile İran arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair beklentiler ifade edildi. Kazakistan'ın İran dış politikasındaki rolü ve İran'ın Kazakistan için önemini kısaca açıkladı. Seminere katılanlar, Tulyubayeva’ya belirtilen konularda çeşitli sorular yönelterek, İran ve Orta Asya'nın diğer ülkeleri arasındaki etkileşimin sorunlarını ve özelliklerini tartıştılar.