20 Mayıs 2019

Orta Asya Araştırma Merkezi’nin desteğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Orta Asya’da Suudi Arabistan’ın Stratejik İlgi Alanları: Sorunlar ve Beklentiler konulu seminer düzenlendi. Seminer, Nursultan’daki Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Baurzhan Mustafayev tarafından sunuldu.

Seminere üniversitemizin öğretim elemanları ve akademisyenleri katıldı, katılımcılar Baurzhan Mustafayev’den doktora öğreniminin staj amaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ayrıca seminerde, Baurzhan Mustafayev’in doktora tezinin ana hükümleri de tartışılmıştır. Mustafayev, konuşmasında Suudi Arabistan’ın Orta Asya ülkeleriyle etkileşim analizinin nesnel ön koşulları ve teorik temelleri hakkında bilgi vererek, Suudi Arabistan ile Orta Asya Bölgesi ülkeleri arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için tarihî, coğrafî ve jeopolitik ön koşullara değindi. Ayrıca ekonomi, ticaret, ulaşım ve kültür alanlarında bölge ülkeleriyle yapılan iş birliği dallarındaki faktörler hakkında da kısaca bilgi verdi. Seminere katılanlar yukarıda belirtilen konularda doktor adayına çeşitli sorular yönelterek, araştırmanın teorik ve pratik kısmı ile ilgili konuları tartıştı, bu konuda istişarelerde bulundu.