Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesindeki Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) desteğiyle 24 Ekim 2019’da “Kazakistan’ın Avrasya Entegrasyon Projeleri” konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı doktora programı 3. sınıf öğrencisi Yenlik Dosumhan tarafından sunuldu.

Seminer katılımcıları, doktor adayının tezinin amaçları ve hedefleri hakkında geniş bilgi sahibi oldu.

Doktora öğrencisi Yenlik Dosumhan, Avrasya uyum sürecinin bugünkü durumu çerçevesinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kuruluşlarının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dosumhan’ın verdiği bilgilere göre Orta Asya ülkeleri, Avrasya’daki uyum süreci konusunda proje hazırlamada ve geliştirmede önemli bir yere sahip. Orta Asya ülkeleri içinde de Kazakistan’ın Avrasya’yla uyum sürecinin gelişmesinde ayrı bir rolü var.

Dosumhan’a göre, Avrasya ülkeleri, siyasî iç çatışmalarından, ekonomik krizlerinden; askerî, siyasî, ticarî ve iktisadî alanlarda karşılaşılan zorluklardan etkilenmeden uyum projelerini hayata geçirebilirler. Bunun için sözü edilen bu alanların detaylı araştırmaya muhtaç.

Seminer katılımcıları, yukarıda belirtilen konularda Dosumhan’a çeşitli sorular yönelterek, araştırmanın teorik ve pratik kısmı ile ilgili konuları tartıştı ve yukarıdaki konularda görüşlerini ifade ettiler.

Lev Nikolayeviç Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında 7 Nisan 2017 yılında yapılan anlaşma gereği iki kurumun lisansüstü öğrencilerinin staj yapabilmesinin önü açılmıştı. Doktor adayı Dosumhan da bu imkândan yararlanmış bulunmakta.