KTMÜ Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM)’nin misafir öğrencilere tanıdığı staj programı desteğiyle 23 Ocak 2020 tarihinde “Orta Asya Ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı: Bugünü ve Geleceği” konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Bölge Bilimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Aliya Daurenova tarafından sunuldu.

Seminerde tez çalışması hakkında da bilgi veren Daurenova, yaptığı sunumda hazırladığı tez çalışmasının temel olarak Orta Asya ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasındaki münasebetleri konu edindiğini açıkladı.

Daurenova, seminerin ilerleyen bölümlerinde tez çalışmasının taslağı hakkında geniş bilgi verdi. Daurenova, çalışmasında İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bünyesindeki İslam Kalkınma Bankası’nın Orta Asya’daki faaliyetlerine özellikle vurgu yaparak, İslam Kalkınma Bankası’nın bölge ülkeleriyle ilgili yaptığı harcamalarda gelecek vadeden yönlere dikkat çekti.

Daurenova’nın çalışmasında, İslam Kalkınma Bankası’nın finanse ettiği projelerin hayata geçirilme dinamiği ve son 5 yıl içinde Orta Asya ülkelerine verilen finansal yardımların sonuçlarını tespit etmeye yönelik gayretlerin olduğu görüldü. Daurenova, ilerleyen bölümlerde İslam Kalkınma Bankası’nın bölge ülkeleriyle işbirliği geliştirmesinin dinamik kronolojisini evreleriyle açıkladı. Aynı şekilde bu iş birliğinin bugünkü temel sorunları ve gelecek vadeden yönlerini tespit ederek, bankanın Orta Asya’daki projeleri destekleme faaliyetlerini analiz etti.

Seminerin sonuç bölümünde ise seminer katılımcıları, Daurenova’nın çalışmasının teorik bölümü hakkında sorular yöneltti ve çalışmaya yönelik çeşitli tavsiyelerde bulundu.