18 Mart 2021

ORASAM Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz, 18 Mart 2021 tarihinde, “Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği” Sempozyumu’nda “Türk Dünyasının Ortak Değerleri ve Kültürel Mirası” konulu oturumda “Kırgızistan’da Yaşayan Türkiye ve Kırgızistan Vatandaşlarının Kültürel Yakınlığı: Dün, Bugün ve Yarın için” başlıklı sunumu yaptı.

Media Manas’tan da canlı yayınlanan sempozyumunda Doç. Dr. Gürbüz, dört bölümden oluşan bir sunum yaptı: tarihi arka plan, kültürel değerlerin yakınlığı üstüne sosyolojik bir araştırmanın bulguları, kültürel tanıma ile ilgili bulgular, ortak vatandaşlık eğitimi. Gürbüz, sunumunda bir proje ekibiyle yaptıkları anketin sonuçlarına göre, Türkiye ve Kırgızistan vatandaşlarının yakınlıklarının çok yüksek olduğunu, ancak karşılıklı tanımanın düşük olduğunu tespit ettikleri bilgisini verdi. İki ülkenin dilini bilmenin ve diğer ülkede eğitim almış olmanın o ülkenin kültürünü daha derinden tanımayı sağladığı ve bu nedenle dil öğrenimi, değişim programları ve burslarla diğer ülkede eğitime destek verilmesinin yerinde olduğunu belirtti. Bunun yanında ORASAM adına gerçekleştirdikleri ortak vatandaşlık dersi çalışmasından da söz ederek, ülkelerin kendi vatandaşlık eğitimlerini sürdürmeleri, ancak ayrı bir ünite eklenmesiyle, öğrencilerin Türk Dünyasındaki kültürel benzerlikleri fark etmelerinin sağlanmasının kültürel yakınlaşma için yararlı olacağını ekledi