16 Ocak 2017

16 Ocak 2017 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Tesisler binasında ORASAM ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen öğrenci seminerinde Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Metin KILIÇ, konuşmasını “Kırgızistan-Türkiye İlişkileri” konusunda yaptı.

Konuşmasında Sayın Büyükelçi, Türk Halklarının Orta Asya’da ortak tarihe sahip olduğundan, zamanla değişik koşullar nedeniyle bir kısmı Batıya yerleşerek Anadolu bölgesinde kendi devletini kurduğundan bahsetti. Bununla birlikte Sayın Büyükelçi, yüzyıllar öncesi kesilmiş olan tarihi ilişkilerin Kırgızistan’ın egemenliğini kazandıktan sonra yenilendiğinden söz etti. Dünya siyasetinde Türk Dünyası Devletlerinin önemi ve dış siyasette gelişimlerini sağlayacak yollar üzerine konuşma yaptı. Seminer öğrenciler ile interaktif sohbetle sonuçlandı.

05 Aralık 2017

Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz

(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Merkezinin (ORASAM)  Başkanı) Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz, verdiği seminerde Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Özbekistan’da nasıl bir kimlik inşasına yönelindiğinin anlattı.

Temelini tarihten alan ve karşılaşılan sorunların yarattığı ihtiyaçlar neticesinde geliştirilen bu kimlik,

Özbekistan’ın dikkate aldığı esaslar hakkında da fikir vermektedir. Yaptığı sunumda ülke içinden bir bakışla öncelikle Kerimov’un ihtiyaç olarak neleri gördüğü ve bunlara verdiği karşılıklar üstünde durarak; ardından bunların uygulamada, özellikle tarihyazımında nasıl tezahür ettiğine değinildi. Böylelikle Kerimov’un bıraktığı miras ve Özbekistan’ın bugün kimlik inşasında nerede olduğu ortaya konmaya çalışılarak, bundan sonra izlenebilecek yolun mihenk taşları tespit edilmeye çalışıldı.