16 Ocak 2017 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Tesisler binasında ORASAM ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen öğrenci seminerinde Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Metin KILIÇ, konuşmasını “Kırgızistan-Türkiye İlişkileri” konusunda yaptı. Konuşmasında Sayın Büyükelçi, Türk Halklarının Orta Asya’da ortak tarihe sahip olduğundan, zamanla değişik koşullar nedeniyle bir kısmı Batıya yerleşerek Anadolu bölgesinde kendi devletini kurduğundan bahsetti. Bununla birlikte Sayın Büyükelçi, yüzyıllar öncesi kesilmiş olan tarihi ilişkilerin Kırgızistan’ın egemenliğini kazandıktan sonra yenilendiğinden söz etti. Dünya siyasetinde Türk Dünyası Devletlerinin önemi ve dış siyasette gelişimlerini sağlayacak yollar üzerine konuşma yaptı. Seminer öğrenciler ile interaktif sohbetle sonuçlandı.

Seminerde son yıllardaki göçmenlik alanında yaşanmakta olan değişiklikler üzerine yeni araştırmalar düzenlendi. Özellikle Kırgız göçmenlerinin gelirinin hangi amaçla harcanmakta ve ekonomiye ne gibi yarar getirmekte olduğu hususu üzerinde tartışıldı. Göçmenlerin gelirleri onların ailelerinin hangi tüketimleri için daha çok kullanılmakta olduğu sorusuna da değinildi. Onun yanısıra uluslararası örgütlerin Kırgızistan’ın göçmenlerinin paraları ile ilgili verdiği bilgileri temelinde düzenlenen ekonomik analizler açıklanarak katılımcılara önerildi. Konuşmacı: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV