21 Şubat 2017

21 Şubat 2017 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Universitesinde Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) ve Uluslararası İlşkiler Kulübü tarafından “Summer Work and Travel” adlı seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacısı olarak ABD Konsolos Yardımcısı Robert Grasso seminere katıldı. Seminerde “Summer Work and Travel” Programı’na nasıl başvurulacağı ve hangi şartların yerine getirilmesi gereketiği hakkında konuşuldu. Konuşmacıya gore, öğrencilerin bu programa katılabilmesi için aşağadaki şartların yerine getirilmesi gerekir: İngilizce konuşulan bir çevrede başarıyla etkileşim kurmak için yeterli derecede İngilizce bilgisi; ABD dışındaki akredite edilmiş Lisans öğretim kurumlarında tam zamanlı öğrenci olması; Lisans öğretim düzeyinde veya ona eşdeğer bir akademik kurumda en az bir dönemi tamamlamış olması; Vizesiz rejim uygulanan ülke vadandaşları gitmeden önce iş bulması şart; Bununla birlikte seminer surasında katılımcılar kendi sorularına cevap alabildiler. Program hakkında daha fazla bilgi için ABD Büyükelçiliği resmi web sitesin ziyaret ediniz http://bishkek.usembassy..gov/nivswt.html

Yrd.Doç.Dr. Altynbek JOLDOSHOV

10 Şubat 2017

Kırgızistan bağımsızlık kazanmasından sonra bir taraftan ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların üstesinden gelmeye çabalarken, diğer taraftan da ulus-devlet inşaa süreci içerisinde ülke topraklarını sınırlandırma  ve işaretlendirme (demarcation) amacıyla komşu devletlerle sınır konusunda müzakereler yürütmeye başlamıştır.

Ancak gerek sınırlar konusundaki uluslararası anlaşmaların hayata geçmesinin zaman alması gerekse tarihi ve coğrafi temellerinin olmaması nedeniyle, Kırgızistan’ın topraklarını sınırlandırma ve işaretlendirme konusunda komşu devletlerle yaptığı müzakerelerde ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. Dolayısıyla bu seminerde Kırgızistan’ın komşu ülkelerle olan sınır bölgesindeki topraklarını sınırlandırma ve işaretlendirme konusunda karşılaştığı/karşılaşacağı sorunlar değerlendirilmiş ve sorunun temelinde yatan nedenler analiz edilmiştir.

 

16 Ocak 2017

16 Ocak 2017 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Tesisler binasında ORASAM ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen öğrenci seminerinde Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Metin KILIÇ, konuşmasını “Kırgızistan-Türkiye İlişkileri” konusunda yaptı.

Konuşmasında Sayın Büyükelçi, Türk Halklarının Orta Asya’da ortak tarihe sahip olduğundan, zamanla değişik koşullar nedeniyle bir kısmı Batıya yerleşerek Anadolu bölgesinde kendi devletini kurduğundan bahsetti. Bununla birlikte Sayın Büyükelçi, yüzyıllar öncesi kesilmiş olan tarihi ilişkilerin Kırgızistan’ın egemenliğini kazandıktan sonra yenilendiğinden söz etti. Dünya siyasetinde Türk Dünyası Devletlerinin önemi ve dış siyasette gelişimlerini sağlayacak yollar üzerine konuşma yaptı. Seminer öğrenciler ile interaktif sohbetle sonuçlandı.

05 Aralık 2017

Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz

(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Merkezinin (ORASAM)  Başkanı) Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz, verdiği seminerde Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Özbekistan’da nasıl bir kimlik inşasına yönelindiğinin anlattı.

Temelini tarihten alan ve karşılaşılan sorunların yarattığı ihtiyaçlar neticesinde geliştirilen bu kimlik,

Özbekistan’ın dikkate aldığı esaslar hakkında da fikir vermektedir. Yaptığı sunumda ülke içinden bir bakışla öncelikle Kerimov’un ihtiyaç olarak neleri gördüğü ve bunlara verdiği karşılıklar üstünde durarak; ardından bunların uygulamada, özellikle tarihyazımında nasıl tezahür ettiğine değinildi. Böylelikle Kerimov’un bıraktığı miras ve Özbekistan’ın bugün kimlik inşasında nerede olduğu ortaya konmaya çalışılarak, bundan sonra izlenebilecek yolun mihenk taşları tespit edilmeye çalışıldı.