24.12.18.

Başbakan Muhammetkalıy Abılgaziyev, 18 Aralık 2018 tarihli, Kırgızistan ile Türkiye hükümetleri arasında tüketici hakkı koruma konusunda Mutabakat Zaptı onayladı.

Belgeye göre, yerel prosedürleri yerine getirmek için, Kırgız Cumhuriyeti Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca “Kırgız Cumhuriyeti'nin Uluslararası Anlaşmaları Hakkında”, Kırgız Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. ve 17. Maddeleri “Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Hakkında” kararını veriyor:

  1. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki ekli Mutabakat Muhtırasının 1 Eylül 2018 tarihinde Bişkek şehrinde imzalanan tüketicinin korunması alanında işbirliği onaylamak.
  2. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın, söz konusu Mutabakatın yürürlüğe girmesi için Kırgızistan tarafından gerekli olan iç prosedürlerin yerine getirildiği konusunda Türkiye’yi haberdar etmek.
  3. Bu Mutabakat Zaptı’nın uygulanmasından sorumlu devlet organı olarak Başbakanlık Antimonopoly Düzenleme Devlet Ajansını belirlemek
  4. Bu karar resmi yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

http://kabar.kg/tur/news/k-rg-zistan-ve-turkiye-tuketici-hakk-n-korumada-i-birli-i-yapacak/