ORASAM Yönetim Kurulu  
  BaşkanDoç.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ
  Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
  Uye: Yrd.Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU
  ÜyeYrd.Doç.Dr. Harun CEYLAN
 Çalışma Grupları  
  İktisatYrd.Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV
  MedyaYrd.Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU
  SosyolojiYrd.Doç.Dr. Harun CEYLAN
  Uluslararası İlişkiler ve SiyasetDr. Altınbek COLDOŞOV
 Merkez Çalışanları:  
  Maksat ACIKAN UULU
  Şeyda ÇEVİKEL
   
   
   
   
 

Doç.Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ

Ortaokul ve Lisede İstanbul Avusturya Lisesinde okumuş, Üniversite eğitimine Orta Doğu Teknik Ünivesitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümünde başlamış, daha sonra bölüm değiştirerek 1998 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. Bir süre yazılım sektöründe çalıştıktan sonra 2001 yılında akademik hayata girmiş ve ODTÜ Karadeniz ve Orta Asya Araştırma Merkezinde (KORA) Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında “History and Theory in the Construction of Özbeg and Kazakh Identity” (Özbeg ve Kazak Halklarının Oluşumunda Tarih ve Kuram) adlı teziyle aynı üniversitede Tarih Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2007 yılında “Caught between Nationalism and Socialism: The Kazak Alash Orda Movement in Continuity” (Milliyetçilik ve Sosyalizm arasında: Kazak Alaş Orda Hareketinin Mücadelesinde Süreklilik) adlı teziyle doktorasını tamamlamış, 2014 yılında Genel Türk Tarihi doçenti unvanını almıştır. Gürbüz, 2001-2009 yılları arasında ODTÜ’de; 2010-2012 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) İletişim Fakültesinde çalışmıştır; bu tarihten günümüze KTMÜ Tarih Bölümünde görevini sürdürmektedir. Ayrıca 2013-2016 yılları arasında KTMÜ Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezinde Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir. 2014 yılından beri Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığını, 2016 yılından beri Orta Asya Araştırmaları Merkezi Başkanlığını ve ayrıca Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) Koordinatörlüğünü, 2016 yılından beri ise Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TürkÜnib) Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Çalışmalarında disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalarını yürüten Gürbüz, son yıllarda Türk dilli cumhuriyetlerde kimlik inşası ve tarih ders kitapları üstüne yoğunlaşmıştır. ORASAM’daki çalışmalarında ise, siyaset, tarih ve eğitim arasındaki ilişki üstüne yoğunlaşmaktadır. Yazar İngilizce, Almanca, Kırgızca ve Rusça bilmekte, diğer Türk dilleri ve bazı Avrupa dillerini araştırma dili olarak kullanabilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Yrd.Doç.Dr. Kamalbek KARIMŞAKOV

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi (İstanbul, Türkiye) İktisat Ana Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. 2010 yılından itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümünde görev yapmaktadır. Orta Asya’da ekonomik entegrasyon, göç, fakirlik, işgücü piyasası ve kurumsal iktisat konuları üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 2016 yılından itibaren Orta Asya Araştırmalar Merkezı (ORASAM) müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

 

Yrd.Doç.Dr. Harun CEYLAN

Doktorasını 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Eğitim sürecinde Polonya-Lodz Üniversitesinde yaz okulu eğitimine katıldı. Bir dönem Ulusal Ajans ve Eurodesk kapsamında düzenlenen Gençlik Festivalleri ve Gençlik Zirvelerinde yer aldı. TÜBİTAK-BİDEB bursu ile 2011-2012 yıllarında İsveç’te araştırmacı olarak görev yaptı. “İsveç Refah Devletinde Bakım Hizmeti Alan Yaşlıların Yaşam Algıları: Stockholm Örneği” isimli tezi ile 2013 yılında doktorasını tamamladı. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde farklı sosyal hizmet kurumlarında alanıyla ilgili olarak araştırmalar gerçekleştirdi.

Ceylan “Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşlılık Politikaları ve Birinci Kuşak Yaşlı Göçmenlerin Sorunları” (Avusturya ve Danimarka) ve Kalkınma Bakanlığı “İSTKA” projesi olan "İstanbul Yaşlılık Araştırması" gibi çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde yer aldı. KTMÜ ORASAM bünyesinde gerçekleştirdiği “Kırgızistan’da gençlerin yaşlılık algısı” projesi ise halen devam etmektedir.

Ceylan'ın yayınlanmış kitapları arasında Modern Hayat ve Yaşlılık (Nobel Yayınları, 2015), İstanbul'da Yaşlanmak (Murat Şentürk ile birlikte- Açılım Kitap, 2015), Yaşlılık ve Refah Devleti (Açılım Kitap, 2015), Yaşlılık Sosyolojisi  (Nobel Yayınları, 2016) ve "Yerel Yönetimler İçin Sosyolojik Master Plan Hazırlama Rehberi" (Şehir Düşünce Merkezi Yayınları, 2017) yer almaktadır.

Ceylan; sosyal politika, refah rejimleri, sosyal demografi, sosyal gerontoloji,  kentleşme, göç, uluslararası ilişkiler sosyolojisi ve aile konularında çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Dr. Altınbek COLDOŞOV

27 Mart 1977 yılında Kırgızistan’ın Oş İline bağlı Alay İlçesinin Korul Köyünde doğmuştur. Orta öğretimini 1984-1994 yılları arasında Korul köyündeki Toguz-Bulak Orta Öğretim Okulunda okumuştur. Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim alanında başlatılan “Büyük Öğrenci Projesi” çerçevesinde Türkiye’de burs kazanmış ve 1994-1995 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Şişli Şubesinde eğitim almıştır. 1995-1999 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini sürdürmüştür. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Siyaset Bilimi) Anabilim Dalında başladığı yüksek lisansını Küreselleşme ve Demokrasi Krizi adlı tezi ile 2002 yılında, doktorasını da Kırgızistan’da Toplumsal Dönüşüm ve Demokrasi Sorunu adlı tezi ile 2009 yılında tamamlamıştır. 2009 yılından itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapmaktadır. Kırgızistan’daki Demokrasi ve Kimlik üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

Yrd.Doç.Dr. Gökçe YOĞURTÇU

Ortaokul ve Liseyi İzmir’de okumuş, Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlamıştır. 2000 yılından itibaren Manas Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Manas Üniversitesi İletişim Anabilim Dalı’nda “Kimlik ve Öteki: Demokratikleşme Sürecinde Kırgızistan’da Ulusal Kimlik Yaklaşımları” adlı teziyle yüksek lisansını, 2011 yılında “Tahakküm ve Direniş Stratejilerinin Kuruluş Alanı Olarak Medya: Televizyon Tartışma Programlarında `Diyalog Etiği` Açısından Bir İnceleme” adlı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2005 yılından günümüze KTMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde görevini sürdürmektedir. Ayrıca Orta Asya Araştırmaları Merkezinde Medya Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Çalışmalarında İletişim sosyolojisi, kültürlerarası iletişim, ulusal kimlik ve vatandaşlık politikaları alanlarında yoğunlaşmıştır. İngilizce, Rusça ve Kırgızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.