Yazar: Altınbek Coldoşov

Kırgızistan'da Demokrasi Sorunu

Yazar: Altınbek Coldoşov

Kabilecilik, Bölgecilik ve Etnisite: Kırgız Kimliği Üzerine Çalışmalar

Yazar: Altınbek Coldoşov

Kırgızistan: Tarih, Toplum, Ekonomi ve Siyaset

Yazarlar: Kamalbek Karımşakov, Burulça Sulaymanova

Göçün kadınların işgücüne katılımı ve zaman kullanımı üzerine gösteren etkisi

Yazarlar: Kamalbek Karımşakov, Metin Karadağ

2010 Kırgızistan için bir Sosyal Hesap Matrisi

Yazar: Maksat Acıkan uulu

Kırgızistan'lıların ve Tuva'lıların arasındaki konut benzerlikleri

 Yazar: Kamalbek Karımşakov

Turizm ve Ekonomik Büyümeyi Nexus Hurlin-Venet Yaklaşımıyla Belirleme

Yazar: Yunus Emre Gürbüz

Orta Asya'nın Ortasında bir Ada-Kırgızistan

Yazar: Yunus Emre Gürbüz

İstikrarlık arayan Kırgızistan