Yazar: Altınbek Coldoşov

Kırgızistan'da Demokrasi Sorunu