Hakkımızda

ORTA ASYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ( ORASAM )

Кırgızistan-Türkiye “Manas” Üniversitesi’nin Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) Eylül 2011 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. ORASAM’ın temel amaçları arasında Orta Asya bölgesi, çevre halkları ve devletleri ile ilgili siyasal-diplomatik, stratejik, ekonomik, sosyal, eğitim ve kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaların yapılması ve özendirilmesine yönelik akademik çalışmaların organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması ve yürütülmesi öngörülmüştür. Bunun yanında, Orta Asya Araştırma Merkezi uluslararası kuruluşlara, Kırgızistan ve Türkiye’deki kamu ve özel kuruluşlara bölgedeki siyasi, sosyal, ekonomik ve eğitimsel konularda danışmanlık hizmeti vermek, uluslararası düzeyde akademik yayınlar, raporlar ve kitaplar yayınlamak ve yayınlanmasını özendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer amaçları ise, Orta Asya ülkeleri ile diğer ülkeler arasında ortak stratejik etkinlikler düzenlemek, ilmi çalışmalar ve projelerin teşvik edilmesi ve yapılmasına öncülük etmek, akademisyen ve öğrenci değişim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Merkezimiz, Orta Asya ve çevre ülkelerindeki üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, devlet ve uluslararası kurumlar ile işbirliği yapmakta ve uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, forum, panel vb. akademik faaliyetler düzenlemektedir.

Orta Asya Araştırma Merkezi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, Sosyoloji ve Eğitim olmak üzere dört uzmanlık grubundan oluşmakta ve bu alanlar çerçevesinde faaliyet yürütmektedir. Araştırmacılara yardımcı olmak üzere çalışma alanlarıyla ilgili analiz ve raporlar Merkezin internet sayfasında bulunabilir.