ORASAM Башкаруучулар кеңеши  
  Төрага: Проф. Д-р Юнус Эмре Гүрбүз
  Төрага орун басары: Доц. Д-р Закир Чоотаев
  Мүчө: Доц. Д-р Гөкче Йогуртчу
  Мүчө: Доц. Д-р Угур Үнал
  Мүчө: Доц. Д-р Барыш Мутлу
   
   
   
 Жумушчу топтор  
  Экономика
  Маалымат каражаттарыАссистент Доц. Д-р Гөкче Йогуртчу
  Эл аралык мамилелер жана саясат
   
 Борбордун кызматкерлери: Максат Ажыкан уулу
  Зарина Адобашева 
  Өзлем Гүл

 

 

Доц. Д-р Юнус Эмре Гүрбүз

Стамбул Австралия лицейинде жалпы орто билимге ээ болгон соң, жогорку билим алуу үчүн Ортоңку Чыгыш техникалык университетинин (ОЧТУ) эл аралык мамилелер бөлүмүнө тапшырып, кийинчерээк бөлүмүн өзгөртүп, 1998-жылы ОЧТУ социология бөлүмүн аяктайт. Бир канча убакыт программалык камсыздоо тармагында иштеген соң 2001-жылы академиялык чөйрөгө кирет жана ОЧТУ Карадеңиз жана Орто Азия изилдөөлөрү борборунда кенже илимий кызматкер катары ишин баштайт. 2003-жылы “Өзбек жана казак элдеринин пайда болуш тарыхы жана теориясы” (“History and Theory in the Construction of Özbeg and Kazakh Identity”) аттуу иши менен ошол эле университетте тарых бөлүмүндө магистратурасын, 2007-жылы “Национализм жана социализм арасында: Казак Алаш Орда кыймылынын үзгүлүксүздугү” (“Caught between Nationalism and Socialism: The Kazak Alash Orda Movement in Continuity”) деген диссертациясы менен аспирантурасын жактаган. 2014-жылы Жалпы Түрк тарыхы доценти деген наамга ээ болгон. Гүрбүз, 2001-2009-жылдары аралыгында ОЧТУда, 2010-2012-жылдар арасында Кыргыз-Түрк “Манас” университети (КТМУ) коммуникация  факультетинде иштеген. Андан бери азыркыга чейин  КТМУ тарых бөлүмүндө эмгектенүүдө. Ошондой эле, 2013-2016-жылдар арасында КТМУ Түрк цивилизациясын изилдөө жана борборунда жетекчинин орун басары, 2016-жылдан бери Орто Азия изилдөөлөр борборунун жетекчиси жана Борбордук Азия университеттери биримдигинин координатору,2016-жылдан тарта Түрк кеңеши Түрк университеттер биримдигинин координатору. Илимий иштерине дисциплиналар аралык жактан жанашуу менен изилдөөлөрүн жүргүзгөн Гүрбүз, акыркы жылдарда  түрк тилдүү өлкөлөрдө өздүктүн курулушу жана тарых окуу китептерине басым жасоодо. ОАИБ (ОРАСАМ) иштеринде болсо, саясат, тарых жана билим берүүнүн арасындагы байланышка басым жасоодо. Ал англис, немис, кыргыз жана орус тилдерин билүү менен башка түрк тилдерин жана Европа тилдерин изилдөө тили катары колдоно алат. Үй-бүлөлүү, бир баланын атасы.

 

Доц. Др. Закир Чоотаев 

 

 

Ассистент Доц. Д-р Гөкче Йогуртчу

Жалпы орто билимди Измирде окуган. Жогорку билимге Эге университети социология бөлүмүндө ээ болду. 2000-жылдан тарта “Манас” университетинде иштеп баштаган. 2007-жылы “Манас” университети Коммуникация бөлүмүндө “ Кимдик жана бөлөк: демократизация процессинде Кыргызстанда улуттук кимдик мамилелери” аттуу иши менен магистратурасын, 2011-жылы “Үстөмдүк жана каршылык стратегияларынын курулуш мейкиндиги катары медиа: ТВ талкуу программаларында “Диалог этикасы” тарабынан кароо” аттуу диссертациясы менен аспирантурасын аяктаган. 2005-жылдан азыркыга чейин КТМУ коммуникация факультети журналистика бөлүмүдө эмгектенүүдө. Орто Азия изилдөөлөр борборунда Медиа координаторлугу кызматын аркалоодо. Илимий иштеринде коммуникация социологиясы, маданыяттар аралык коммуникация, улуттук кимдик жана жарандык политика тармактарына басым жасоодо. Англисче, орусча жана кыргызча билет. Үй-булөлүү, бир баланын апасы.

   

 

Доц. Др. Барыш Мутлу