Кыргызстандагы гендердик айырмачылыктар,тобокелдикке карата мамиле жана ишкердүүлүк.

Автору: Камалбек Карымшаков, Разия Абдиева, Бурулча Сулайманова