Бул китепте карылык, калктын картаюуусу жана  улгайган адамдарга карата дискринимациялоо маселеси каралат;

Ошондой эле, Кыргызстандагы социалдык-демографиялык структуранын абалы дагы каралат. Талаа изилдөөлөр ар кайсы аймактарда жүргүзүлүп, жаштардын улгайган адамдарга болгон мамилелери иликтөөгө алынган жана анын жыйынтыктары китепте чагылдырылат. Китептин жыйынтыктоо бөлүмү, кыргызча жана түрк тилинде жазылган. Ошондой эле китептин анотациясы орус, кыргыз, англис, түрк тилдеринде жазылган.