Yrd.Doç.Dr. Altynbek JOLDOSHOV

10 Şubat 2017

Kırgızistan bağımsızlık kazanmasından sonra bir taraftan ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların üstesinden gelmeye çabalarken, diğer taraftan da ulus-devlet inşaa süreci içerisinde ülke topraklarını sınırlandırma  ve işaretlendirme (demarcation) amacıyla komşu devletlerle sınır konusunda müzakereler yürütmeye başlamıştır.

Ancak gerek sınırlar konusundaki uluslararası anlaşmaların hayata geçmesinin zaman alması gerekse tarihi ve coğrafi temellerinin olmaması nedeniyle, Kırgızistan’ın topraklarını sınırlandırma ve işaretlendirme konusunda komşu devletlerle yaptığı müzakerelerde ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. Dolayısıyla bu seminerde Kırgızistan’ın komşu ülkelerle olan sınır bölgesindeki topraklarını sınırlandırma ve işaretlendirme konusunda karşılaştığı/karşılaşacağı sorunlar değerlendirilmiş ve sorunun temelinde yatan nedenler analiz edilmiştir.