ORASAM
Adres:
Cengiz Aytmatov Kampüsü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Binası, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cal, Bişkek, Kırgızistan

E-mail: orasam@manas.edu.kg, orasammanas@gmail.com