KTMÜ Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM)’nin misafir öğrencilere tanıdığı staj programı desteğiyle 23 Ocak 2020 tarihinde “Orta Asya Ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı: Bugünü ve Geleceği” konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Bölge Bilimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Aliya Daurenova tarafından sunuldu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesindeki Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) desteğiyle 24 Ekim 2019’da “Kazakistan Su Kaynakları Güvenliği: Siyasî Riskleri ve Tehlikeleri” konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı doktora programı 3. sınıf öğrencisi Aliya Cansautova tarafından sunuldu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesindeki Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) desteğiyle 24 Ekim 2019’da “Kazakistan’ın Avrasya Entegrasyon Projeleri” konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı doktora programı 3. sınıf öğrencisi Yenlik Dosumhan tarafından sunuldu.

Orta Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz, Media Manas’ta 12 Mart 2019 tarihinde konuk olarak katıldığı Kırgızca “Cangı Kün” programında Hindistan izlenimlerini paylaştı. Doç. Dr. Gürbüz, Hindistan’ın Delhi şehrindeki Jawaharlal Nehru Üniversitesi (JNU) Uluslararası Çalışmalar Okulu Rusya ve Orta Asya Araştırmaları Merkezinin daveti üstüne bu üniversitede bir ay Misafir Öğretim Üyesi olarak kalmış ve seminerler vermişti. Gürbüz, ayrıca Jamia Millia Islamia Üniversitesinde de seminer vermiş ve iki üniversite ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve ORASAM arasında iş birliği başlatmıştı. Manas Radyo ve Televizyonunda canlı olarak yayınlanan programda Gürbüz, dördüncü kez gittiği Hindistan’ın kültürünü, eğitim sistemini anlattı; Hindistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında karşılaştırmalar yaptı ve dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Video

 

20 Mayıs 2019

Orta Asya Araştırma Merkezi’nin desteğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Orta Asya’da Suudi Arabistan’ın Stratejik İlgi Alanları: Sorunlar ve Beklentiler konulu seminer düzenlendi. Seminer, Nursultan’daki Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Baurzhan Mustafayev tarafından sunuldu.

Seminere üniversitemizin öğretim elemanları ve akademisyenleri katıldı, katılımcılar Baurzhan Mustafayev’den doktora öğreniminin staj amaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ayrıca seminerde, Baurzhan Mustafayev’in doktora tezinin ana hükümleri de tartışılmıştır. Mustafayev, konuşmasında Suudi Arabistan’ın Orta Asya ülkeleriyle etkileşim analizinin nesnel ön koşulları ve teorik temelleri hakkında bilgi vererek, Suudi Arabistan ile Orta Asya Bölgesi ülkeleri arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için tarihî, coğrafî ve jeopolitik ön koşullara değindi. Ayrıca ekonomi, ticaret, ulaşım ve kültür alanlarında bölge ülkeleriyle yapılan iş birliği dallarındaki faktörler hakkında da kısaca bilgi verdi. Seminere katılanlar yukarıda belirtilen konularda doktor adayına çeşitli sorular yönelterek, araştırmanın teorik ve pratik kısmı ile ilgili konuları tartıştı, bu konuda istişarelerde bulundu.

20 Mayıs 2019

Orta Asya Araştırma Merkezi’nin desteğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Orta Asya Bölgesi’nin Güvenlik Sisteminin Mevcut Durumu: Yeni Görüşler ve Yaklaşımlar konulu seminer düzenlendi. Seminere üniversitemizin öğretim elemanları ve akademisyenleri katıldı. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Anuar Kazbekoviç Alkeyev tarafından sunuldu.

Seminere katılanlar, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden gelen doktora öğrencisinin staj amaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Seminerde, doktor adayının tez araştırmasının ana hükümleri tartışıldı. Anuar Kazbekoviç Alkeyev, katılımcıları tez çalışmasının ana bölümleri hakkında bilgilendirdi. Doktor adayı Alkeyev sunumunda, çalışılan bölgenin güvenlik sistemini, çalışmanın teorik ve metodolojik bölümünü açıkladı; tez çalışması çerçevesinde Orta Asya’da sorunlar, güvenliğin sağlanması ve güvenlik alanındaki devletlerarası ilişkilerin kurumsallaşması hususlarına dikkat çekti.

Seminere katılanlar, yukarıda belirtilen konularda konuşmacıya çeşitli sorular yönelterek, araştırmanın teorik ve pratik kısmı ile ilgili konuları tartıştı ve yukarıdaki konuda istişarelerde bulundu.

ORASAM Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ, Türk Üniversiteler Birliği Dördüncü Genel Kurulu’na katıldı. Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde 24 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Genel Kurulda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni TÜRKÜNİB eski Genel Koordinatörü, ORASAM Başkanı Doç. Dr. GÜRBÜZ temsil etti.

Genel Kurul açılış konuşmasında Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, üye devletler arasında eğitim alanında devam eden iş birliği süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi ve Türk Dünyası halklarını birleştirmede yükseköğretimin taşıdığı önemin altını çizdi. Önceki zirvelerde devlet başkanları tarafından verilen talimatlara atıfta bulunan Genel Sekreter, Sekretarya tarafından Orhun Değişim Programı, Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları, Öğrenci Keneşi ve Kültür ve Sanat Festivali gibi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri ile iş birliği içinde geliştirilen somut projeler hakkında bilgi aktardı. Genel Kurul sonuçlarının yükseköğretim alanındaki iş birliği ve gelişmeye katkıda bulunacağına inandığını da sözlerine ekledi.

6 Mayıs 2019

Orta Asya Araştırma Merkezi’nin desteğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Modern Jeopolitik Koşullarda Kazakistan-İran İlişkileri: Yönler, Sınırlamalar ve Bakış Açıları konulu seminer düzenlendi. Seminer, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı doktora öğrencisi Akmaral Tulyubayeva tarafından sunuldu. Seminere üniversitemizin öğretim elemanları ve akademisyenleri katıldı.

Doktora programı öğrencileri, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında imzalanan 7 Nisan 2017 tarihli mutabakat muhtırası temelinde üniversitelerin eğitim sürecinin bir parçası olarak, yabancı ülkede bilimsel staj yapmak üzere değişim programı aracılığıyla 25 Nisan 2019 tarihinde üniversitemize geldiler. Seminere katılanlar, Lev Nikolayeviç Gumilyov Avrasya Millî Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden gelen doktora öğrencilerinin staj amaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ayrıca seminerde, Tulyubayeva’nın doktora tezi çalışmasının ana hükümleri ve sorunları gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Akmaral Tulyubayeva, Kazakistan ile İran arasındaki etkileşimin analizinin objektif ön koşullarını ve teorik temellerini göstererek, bu ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için tarihî, coğrafî ve jeopolitik ön koşulları açıkladı. Güvenlik, ekonomi, ticaret, ulaşım, kültür vb. alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin yönünü belirleyen faktörler de kısaca gözden geçirildi.

Ayrıca, yakın gelecekte Kazakistan ile İran arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine dair beklentiler ifade edildi. Kazakistan'ın İran dış politikasındaki rolü ve İran'ın Kazakistan için önemini kısaca açıkladı. Seminere katılanlar, Tulyubayeva’ya belirtilen konularda çeşitli sorular yönelterek, İran ve Orta Asya'nın diğer ülkeleri arasındaki etkileşimin sorunlarını ve özelliklerini tartıştılar.

 

 

05 Nisan 2019

Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde “7 Nisan Halk Devrimi Anma Günü” düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu’nda Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) tarafından 5 Nisan 2019’da gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasında Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 7 Nisan Halk Devriminin canlı tanıklarından olduğunu aktardı. Yaşananları ve tecrübelerini paylaşarak, “Kırgızistan’ın Nisan 2010’dan sonra istikrarlı bir döneme girdiğini ve bu dönemin toplumu kendi kendine yeter hale getirdiğini söyledi.” İstikrarın, birliğin ve beraberliğin toplumları ilerlettiğine vurgu yapan Rektör Balcı, Türk dünyası gençlerinin de KTMÜ’nün huzur ikliminde yetiştiğini, bu gençlerin hem Kırgızistan’ın hem de Türk dünyasının aydınlık geleceğini inşa ettiklerini dile getirdi. Açılış konuşmasının ardından ORASAM Başkanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muratbek Kocobekov moderatörlüğünde “7 Nisan Halk Devrimi” konulu bir panel gerçekleştirildi. Panelistlerden Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz, “Kırgızistan’da 7 Nisan Halk Devrimi, Çoğulculuk ve Siyasi İstikrarın Korunması” ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr.Gör. Dr. Altınbek Coldoşov da “7 Nisan Halk Devrimi Perspektifinden Kırgızistan’da Uygulanan Parlamento Seçim Sistemleri” başlıklı sunumlarını yaptı.

Sunumuna “Nisan 2010’da gerçekleşen halk devrimi Kırgızistan’ı anlamamıza nasıl yardımcı olur?” sorusu ile giriş yapan Doç.Dr. Gürbüz konuya Kırgızstan’ın bağımsızlıktan sonraki siyasi yapılanmasını, seçim süreçlerini ve liderlerini tanımlayarak devam etti. “Neden Kırgızistan’da otoriterleşmeye karşı direnç var? İsyanlar nasıl başarıya ulaşıyor? İstikrar nasıl tekrar tesis ediliyor?” soruları üstünden sunumuna devam eden Gürbüz, çoğulcu bir temele sahip olan Kırgız toplumunun otoriterleşmeye karşı durmasının altında yatan nedenleri tarihi arka plan, coğrafi yapı, bağımsızlık sonrası ekonomik ve siyasi reformların ve büyük gelir kaynaklarının eksikliğine bağlayarak açıkladı. Devrimlerin Kırgız toplumuna ve kültürüne zıt düşen siyasi iktidarın otoriterleştirilmesi çabası, yoksulluk ve ekonomik sorunların birikmesi neticesinde ortaya çıktığı ve başarıya ulaştığını açıkladı. Devamında Kırgız toplumunun ve siyasetçilerin iletişime açık, esnek, ittifaklar kurabilen bir yapıda olması sayesinde iç savaşa düşmeden, istikrarlı şekilde yolunu sürdürdüğünü açıkladı. Gürbüz “Kırgızistan, çoğul bir toplumsal yapıya sahip, bu nedenle en uygun sistemin çoğulcu bir siyasal sistem olduğu bir ülke… Kırgızistan, iki defa çoğulluğu ve çoğulculuğu korumak için Orta Asya’da görülmedik şekilde halk devrimi gerçekleştirdi! Temennimiz, Kırgızistan’ın sorunlarının çözüldüğü, daha olgun bir demokratik sisteme doğru yoluna devam etmesidir”, diyerek konuşmasını sonlandırdı.

12 Mart 2019

Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz

12 mart 2019’da ORASAM bünyesinde gerçekleşen seminerde, KTMÜ Orta Asya Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz, “Hindistan İzlenimleri” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Gürbüz Hindistan’daki JNU’da  Misafir Öğretim Üyesi Olarak  bulunduğu dönem icerisinde Hindistana dair edindiği izlenimlerini paylaştı.  Delhi’deki Jawaharlal Nehru Üniversitesi (JNU) Uluslararası Çalışmalar Okulu Rusya ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi tarafından ders vermek üzere davet edilen Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz, JNU’da “Kyrgyzstan: an Island of Plurality in Central Asia” (Kırgızistan: Orta Asya’da bir Çoğulluk Adası), “Kazakhstan: Consolidation of Power and Sovereignty of a Wire-Walker” (Kazakistan: Bir İp Cambazının İktidar ve Egemenliği Sağlamlaştırması) ve “Uzbekistan: Confronting Challenges and National Identity Construction” (Özbekistan: Güçlüklerle Yüzleşmek ve Millî Kimlik İnşası) başlıklı üç seminer verdigini anlattı.

 Orta Asya üstüne yüksek lisans ve doktora çalışması yapan öğrencilerle bölge uzmanlarının katıldığı dersler veren ve tez öğrencilerine danışmanlık yapan Doç. Dr.Yunus Emre Gürbüz .Seminerde “JNU, 8.400 öğrencisinin sadece 900’ünün lisans eğitimi aldığı, lisansüstü çalışmalara ağırlık veren, yüksek nitelikli öğrenci ve öğretim üyelerine kapılarını açan bir devlet üniversitesi. Üniversitedeki Uluslararası Çalışmalar Okulu altında bölgesel çalışmalar yürüten bölümler yer almakta aynı zaman Hindistan içinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrencilere eğitim verilmekte.” bilgisini verdi.

Sonrasında Hindistan Kültürü, Ekonomisi, Siyasi yapısı, Hint Kast Sistemi, Dini inançları, Mimarisi hakkında bilgi verdi.Tarihi ve Turislik mekanların yer aldığı bölgelerde gerceklestirdiği seyahat deneyimlerini ilgili görsellerle sundu.   

 Doç. Dr. Gürbüz “Hindistan dil, din ve kültür bakımından ceşitlilik oluştuyor diyerek, bu çeşitliliğin toplumun ve etnik yapıların bir arada bir bütün olarak kalmasının sebebi olabileceğini,” ifade etti. Sokaklarının, yaşam alanlarının ve mimarinin yer yer farklılık gosterdiğini belirtti. Hint mutfağına da değinen Gürbüz sunumunu kendi deneyimlediği hint lezzetlerinin fotoğraflarını paylaşarak tamamladı. Akabinde soru-cevap şeklinde devam eden seminerden önemli bilgiler elde edildi.