05 Aralık 2017

Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz

(Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Merkezinin (ORASAM)  Başkanı) Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz, verdiği seminerde Cumhurbaşkanı İslam Kerimov döneminde Özbekistan’da nasıl bir kimlik inşasına yönelindiğinin anlattı.

Doç.Dr. Yunus Emre Gürbüz

Giresun Üniversitesi'nde KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın Başkanlığını yaptığı Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin (MAÜB) Yönetim Kurulu kararı ve desteğiyle Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARASAM) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  tarafından “Türkiye – Rusya İlişkileri” alt başlığı ile "7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Yrd.Doç.Dr. Altynbek JOLDOSHOV

 Kırgızistan bağımsızlık kazanmasından sonra bir taraftan ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların üstesinden gelmeye çabalarken, diğer taraftan da ulus-devlet inşaa süreci içerisinde ülke topraklarını sınırlandırma  ve işaretlendirme (demarcation) amacıyla komşu devletlerle sınır konusunda müzakereler yürütmeye başlamıştır.

05 Ocak 2018

 13 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen seminerde siyaset bilimi doktoru Azamat Temirkulov ‘Kırgızistan’ın Yeşil Gelişim Modeli’ adlı rapor okudu. Yaptığı konuşmada ülkenin gelişmesi için önerilmekte olan birkaç projelerin üzerinde durdu.

15 Şubat 2018

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) seminer düzenledi.

Yrd.Doç.Dr. Harun Ceylan

Doğum oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzamasıyla birlikte dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Genel nüfus içinde yaşlıların oransal ve sayısal olarak artışını ifade eden bu süreç "yaşlılık" olgusunu sosyal politikaların merkezine taşımaktadır.

Özbekistan Cumhuriyeti‘nin Kırgızistan’daki Büyükelçisi - Komil Rashidov konuk olarak davet edildi. 2013 yılında büyükelçi olarak görevine başlayan Sayın Büyükelçi çeşitli alanlarda Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki işbirliği hakkında konuşma yaptı.

ORASAM ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen öğrenci seminerlerinde 16 Mart 2017 tarihinde Güney Kore Kırgızistan Büyükelçisi, Sayın JUNG BYEONG-HOO’yu konuk ettik. Kırgızistan’daki görevine iki yıl önce başlamış olan Sayın Büyükelçi, “Kırgızistan – Güney Kore İlişkileri” üstüne bir seminer verdi. Verdiği seminere Güney Kore’nin tarihinden başlayan Sayın Büyükelçi, Kırgız – Kore halkının aynı kökenden geldiğini vurgulayarak, iki millet arasında birçok benzerlikler olduğunu söyledi. Yaklaşık 20.000 Korelinin yaşadığı Kırgızistan’da 2008 yılında Güney Kore Büyükelçiliği açılana kadar ilişkiler ve işbirliği çalışmalarının çeşitli Kore merkez ve kurumları tarafından yürütüldüğü belirtildi. Büyükelçiliğin açılmasıyla iki ülke arasında çeşitli alanlarda birtakım işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmiştir: tarım alanında teknolojik, modern seraların kurulması; teknik yardım projelerinden seçimler için e-sandık sisteminin kurulması, Kırgız vatandaşları için elektronik kimliklerin yapılması vb. Bununla birlikte bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek amacıyla Güney Kore Büyükelçiliğinin desteğiyle seminerler düzenlenmiştir.

9 Mart 2017 tarihinde düzenlenen öğrenci seminerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) Kırgızistan’daki Koordinatörü Evren RUTBİL “Kırgızistan’da TİKA Faaliyetleri” konusunda konuşma yaptı. Sözünde Sayın Evren Bey, Kırgızistan’ın 1991 yılında egemenliğine kavuşmasından sonra işbirliği çalışmalarını gerçekleştirmeye başlayan TİKA bugüne kadar çeşitli alanlarda destek sağlamakta olduğunu belirtti. Sayın Konuğumuz, kar amaçlı olmayan, Türkiye’nin Başbakanına dolayısıyla Türkiye’nin bütçesine bağlı olan TİKA’nın, kardeş ülkelere kalkınma yardımlarını yapmayı amaçladığını vurguladı. Sayın Koordinatör, Kırgızistan’da gerçekleştirilen en kapsamlı projelerden Devlet Tarih Müzesi’nin Tadilat Preojesi, Oş’ta hastane inşaatı, Nookat’ta Su Kanalı Projesi, Narın bölgesinde küçük klinikleri kurma projesi, Anne-çocuk sağlığı ile ilgili projeleri hakkında bahsetti. Bununla birlikte, kamu personellerini ve uzmanlarını eğitmek, donanım ihtiyaçlarını sağlamak gibi teknik yardımların, sosyal alanda da kadınlara, engellilere, işsizlere yönelik yardımların ve her türlü insani yardımların yapılmakta olduğunu söyledi. Seminer sırasında TİKA tarafından sağlanan desteklerin Kırgızistan’ın kamu kurumlarının talepleri ve sivil toplum kurumlarından gelen öneriler üzerine yapılmakta olduğu da belirtildi. Seminer programı, soru-cevap interaktif bölümüyle tamamlandı.

21 Şubat 2017 tarihinde Kırgızistan-Türkiye Manas Universitesinde Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) ve Uluslararası İlşkiler Kulübü tarafından “Summer Work and Travel” adlı seminer düzenlendi. Seminerin konuşmacısı olarak ABD Konsolos Yardımcısı Robert Grasso seminere katıldı. Seminerde “Summer Work and Travel” Programı’na nasıl başvurulacağı ve hangi şartların yerine getirilmesi gereketiği hakkında konuşuldu. Konuşmacıya gore, öğrencilerin bu programa katılabilmesi için aşağadaki şartların yerine getirilmesi gerekir: İngilizce konuşulan bir çevrede başarıyla etkileşim kurmak için yeterli derecede İngilizce bilgisi; ABD dışındaki akredite edilmiş Lisans öğretim kurumlarında tam zamanlı öğrenci olması; Lisans öğretim düzeyinde veya ona eşdeğer bir akademik kurumda en az bir dönemi tamamlamış olması; Vizesiz rejim uygulanan ülke vadandaşları gitmeden önce iş bulması şart; Bununla birlikte seminer surasında katılımcılar kendi sorularına cevap alabildiler. Program hakkında daha fazla bilgi için ABD Büyükelçiliği resmi web sitesin ziyaret ediniz http://bishkek.usembassy..gov/nivswt.html