ORASAM Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre GÜRBÜZ, Türk Üniversiteler Birliği Dördüncü Genel Kurulu’na katıldı. Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’nde 24 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen Genel Kurulda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni TÜRKÜNİB eski Genel Koordinatörü, ORASAM Başkanı Doç. Dr. GÜRBÜZ temsil etti.

Genel Kurul açılış konuşmasında Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, üye devletler arasında eğitim alanında devam eden iş birliği süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi ve Türk Dünyası halklarını birleştirmede yükseköğretimin taşıdığı önemin altını çizdi. Önceki zirvelerde devlet başkanları tarafından verilen talimatlara atıfta bulunan Genel Sekreter, Sekretarya tarafından Orhun Değişim Programı, Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları, Öğrenci Keneşi ve Kültür ve Sanat Festivali gibi Türk Üniversiteler Birliği üyeleri ile iş birliği içinde geliştirilen somut projeler hakkında bilgi aktardı. Genel Kurul sonuçlarının yükseköğretim alanındaki iş birliği ve gelişmeye katkıda bulunacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Toplantı sırasında taraflar, Orhun Değişim Programının kapasitesini güçlendirmek üzere bölüm sınırlamasının kısıtlamaları kaldırma hususunda mutabık kaldılar. Daha evvel sadece Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Türkoloji Bölümleri öğrencileri/öğretim görevlileri bu programdan yararlanabiliyorlardı. Türk Dili Konuşan Ülkelerin üniversiteleri arasında daha iyi bir koordinasyon sağlanması için, Genel Kurul katılımcıları, eğitim belgelerinin ve akademik derecelerin karşılıklı tanınması ve denkliği konusunu da ele aldılar. Taraflar ayrıca, e-eğitim platformu ile bilim ve renovasyon hakkında bir araştırma grubunun kurulmasını karara bağladılar. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde başlatılan TÜRKÜNİB Spor Oyunlarının ikincisinin 2020 Nevruz kutlamaları sırasında Dünya Etnospor Federasyonunun desteğiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, Türkiye’den Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Macaristan’ın Szeged Üniversitesi TÜRKÜNİB’nin yeni üyeleri olarak Birliğe kabul edildi.

TÜRKÜNİB’e Türk Keneşi üyesi Azerbaycan’dan üç, Kazakistan’dan, Kırgızistan ve Türkiye’den beşer olmak üzere 18 üniversite üye. Son Genel Kurul ile bunlara biri Macaristan’dan üç üniversite daha Birliğe üye olarak kabul edilerek sayı 21’e ulaştı.

19 Nisan 2018’de KTMÜ’de yapılan III. Genel Kurulda Birliğe üyelik hakkındaki madde yeniden düzenlenerek, Macaristan gibi Türk Konseyi üyesi ülkeler haricindeki üniversitelerin de  TÜRKÜNİB’e alınmasının önü açılmıştı.

TÜRKÜNİB Dönem Başkanlığı, 12 Nisan 2016 tarihinde Atatürk Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilen Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği II.Genel Kurulu’nda KTMÜ’ye geçmiş ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI’nın Dönem Başkanlığında yürütülen faaliyetlerin ardından, 19 Nisan 2018 tarihinde Dönem Başkanlığı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi’ne devredilmişti. KTMÜ’nün Dönem Başkanlığı sırasında Birliğin kurumsal statü kazanması için logo ve web sitesinin hazırlanmasının ardından 11 üniversiteden 272 katılımcıyla “Birinci Türk Üniversiteler Birliği Spor Oyunları” gerçekleştirilmiş, “Orhun Değişim Programı Yönergesi” hazırlanmış ve değişim programı başlatılmış, Türk Dünyasında başarılı bilim insanlarının desteklenmesi için ödül yönergesi hazırlanmış, gerçekleştirilen üç proje çerçevesinde “Türk Dünyası Turizm Rehberi”, “25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak İlişkiler ve İşbirlikleri” ve “Türk Dünyasında Ortak Vatandaşlık Eğitimi” kitapları basılarak Türk Keneşi’ne sunulmuş ve Öğrenci Konseyi faaliyetleri yürütülmüştü.