ORASAM ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından düzenlenen öğrenci seminerlerinde 16 Mart 2017 tarihinde Güney Kore Kırgızistan Büyükelçisi, Sayın JUNG BYEONG-HOO’yu konuk ettik. Kırgızistan’daki görevine iki yıl önce başlamış olan Sayın Büyükelçi, “Kırgızistan – Güney Kore İlişkileri” üstüne bir seminer verdi. Verdiği seminere Güney Kore’nin tarihinden başlayan Sayın Büyükelçi, Kırgız – Kore halkının aynı kökenden geldiğini vurgulayarak, iki millet arasında birçok benzerlikler olduğunu söyledi. Yaklaşık 20.000 Korelinin yaşadığı Kırgızistan’da 2008 yılında Güney Kore Büyükelçiliği açılana kadar ilişkiler ve işbirliği çalışmalarının çeşitli Kore merkez ve kurumları tarafından yürütüldüğü belirtildi. Büyükelçiliğin açılmasıyla iki ülke arasında çeşitli alanlarda birtakım işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmiştir: tarım alanında teknolojik, modern seraların kurulması; teknik yardım projelerinden seçimler için e-sandık sisteminin kurulması, Kırgız vatandaşları için elektronik kimliklerin yapılması vb. Bununla birlikte bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek amacıyla Güney Kore Büyükelçiliğinin desteğiyle seminerler düzenlenmiştir.

Sayın Jung Byeong-Hoo, iki ülke arasındaki işbirliği çalışmalarında eğitim alanına önem verildiğini vurguladı. Son yıllarda Kırgız gençleri arasında Kore kültürünün popülerlik kazanması dolayısıyla Kore Diline ilginin arttığı ve Güney Kore Eğitim Merkezi’nde her dönem binden fazla öğrencinin Korece öğrendiğini belirtti. Güney Kore’de eğitim görmek isteyen Lisans, Lisansüstü ve Doktora öğrencilerine Güney Kore Cumhuriyeti burs imkanları sunmaktadır. Güney Kore’de çalışma imkanları hakkında ise Bilgi ve Danışmanlık Merkezi bilgi vermektedir. Her sene Mayıs ayında sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde Kore kültürünü tanıtmak için konserler, yarışmalar ve kermeslerin düzenlenmekte olduğunu belirtip, bu sene gerçekleşecek faaliyetlere Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerini de davet ederek Sayın Büyükelçi konuşmasını tamamladı.