ORASAM
Адрес:
Чынгыз Айтматов атындагы Жал студенттик шаарчасы, 720038, Жал мкр., Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

E-mail: orasam@manas.edu.kg, orasammanas@gmail.com