Кыргызстандагы гендердик айырмачылыктар,тобокелдикке карата мамиле жана ишкердүүлүк.

Автору: Камалбек Карымшаков, Разия Абдиева, Бурулча Сулайманова

Постсоветтик өлкөлөрдөгү чакан жана орто ишканалардын инновациялык активдүүлүгүнүн детерминанттары

Авторлор: Камалбек Карымшаков, Бурулча Сулайманова, Дастан Асеинов

Автор: Алтынбек Жолдошов

Кыргызстанда демократия маселеси

Автор: Алтынбек Жолдошов

Трайбализм, регионализм жана Улут: Кыргыз иденттүүлүгү тууралуу изилдөөлөр

Автор: Алтынбек Жолдошов

Кыргызстан: тарых, коом, экономика жана саясат

Авторлор: Камалбек Карымшаков, Бурулча Сулайманова

Миграциянын аялдардын эмгек катышуусуна жана убакытты пайдалануусуна көрсөткөн таасири

Авторлор: Камалбек Карымшаков, Метин Карадаг

2010-жылга карата Кыргызстан үчүн коомдук сепке алуу матрицасы

Автор: Максат Ажыкан уулу

Кыргыздардын жана Тувалыктардын турак жайындагы окшоштуктары

Автор: Камалбек Карымшаков

Туризм жана Экономикалык Өсүүнү Nexus_ Hurlin-Venet ыкмасы менен аныктоо