Экономика боюнча жумушчу топтун жүргүзгөн негизги иш багыттары Орто Азия өлкөлөрүндө экономикалык жагдайды жана экономикалык мамилелерди изилдөө болуп саналат. Жалпы макроэкономикалык көрсөткүчтөр, экономикалык интеграция процесстери, инфраструктура жана транспорт, энергетика сыяктуу маселелер боюнча изилдөөлөр башка жумушчу топтор менен  биргеликте социалдык жана саясий маселелердин экономикалык ченемдемдерин иликтөө максатында жүргүзүлүүдө.