СССРдин ыдырашы менен Орто Азия мамлекеттери эгемендүүлүккө ээ болгондон тарта жыйырма беш жылдан ашык убакыт өттү. Бул убакыттын ичинде, бул мамлекеттер саясий өнүгүүсүндө ар кандай жолдорду  ээрчип ар башка жерге келишти. Гео-стратегиялык ордунан улам Борбор Азиянын эл аралык аренадагы маанилүүлүгүнүн артышы, бул ар бир өлкөнүн ички иштеринин эл аралык мамилелер алкагында да маанилүү экенин билдирет. Бул жумушчу топтун максаты, Орто Азия мамлекеттеринин саясий өнүгүүсүн, саясий системаларын, басым топторун, мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигинин иштешин изилдөө аркылуу аймактагы өлкөлөрдүн саясий түзүлүшүн түшүнүүгө салым кошуу болуп эсептелет.